JULIA KETTINEN
LIIKUNTA- JA URHEILULÄÄKETIETEEN ASIANTUNTIJA JA GOLFVALMENTAJA

Julia Kettinen on tiedon ja tieteen välittäjä, liikunta- ja urheilulääketieteen, golfin terveysvaikutusten asiantuntija ja JK Health & Golf -yrityksen perustaja. Hänellä on vahva akateeminen osaaminen, tällä hetkellä hän toimii Itä-Suomen Yliopistossa liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkijana sekä työskentelee osa-aikaisena yliopisto-opettajana. Julia on perustanut GOLFIX -tutkimusryhmän, jonka tavoitteena on selvittää erityisesti kognitiivisesti haastavien terveysliikuntamuotojen, kuten golfin pelaamisen ja sauvakävelyn akuutteja fysiologisia vasteita aivoterveyden sekä sydän-ja verisuonitautien riskitekijöiden näkökulmasta. Julia asuu puolison kanssa Zürichissä Sveitsissä ja hän käy säännöllisesti Suomessa työskentelemässä asiantuntijapalveluiden sekä golfvalmennuksen parissa. Julia tavoittelee kansainvälistä liikunta- ja urheilulääketieteen tutkijauraa sekä hänen tavoitteenaan on välittää arvokasta tietoa liikunnan terveysvaikutuksista erityisesti aivoterveyden sydän-ja verisuonitautien riskitekijöiden ja golfin terveysvaikutusten näkökulmasta laadukkaiden asiantuntija- ja valmennuspalveluiden kautta.

Julia on valmistunut PGA:n ja Vierumäen Urheiluopiston Golfin ammattivalmentajakoulutuksesta ja on toiminut vuodesta 2018 lähtien Master Golf Academyn golfvalmentajana. Tätä ennen hän on toiminut osa-aikaisena golfopettajana Master Golfissa ja Season Golfissa. Julia on aloittanut Golfin pelaamisen 6-vuotiaana ja kilpaillut juniorivuosina kansallisella tasolla. Hänen sydän on aina sykkinyt Juniorigolfille ja Julia onkin toiminut Master Golfin Junioritoimikunnan puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Hän on aktiivisesti kehittänyt junioritoimintaa niin konseptoinnin kuin valmennuksen osalta. Julia on mm. lanseerannut Master Golfin oman Junioripolun ja vastannut vuodesta 2016 lähtien valmennustoiminnasta yhdessä PGA Pro Stenna Westerlundin kanssa. Golfvalmentajana Julia on ammattitaitoinen, kehittävä ja kannustava. 

"Terveys on meille kaikille yhteinen asia. Liikunta- ja urheilulääketieteen tutkimuksen kautta pyritään selvittämään liikunnan merkitystä terveyteen ja hyvinvointiin. Ikääntyvien aivoissa tapahtuu useita muistitoimintoihin vaikuttavia muutoksia, jotka heikentävät kognitiivisia aivotoimintoja. Tutkimuksissa on havaittu, että säännöllinen fyysinen aktiivisuus ja liikunta voivat vähentää normaalin ikääntymisprosessin aiheuttamaa kognitiivisen suorituskyvyn heikkenemistä ja suojata hermostoa rappeuttavia sairauksilta, kuten Alzheimerin tautiin ja muihin dementian muotoihin liittyviltä muutoksilta. Jokaisella meillä on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa elintavoilla omaan terveyteen. 

Golfin pelaajia on maailmanlaajuisesti noin 66 miljoonaa ja sitä pelataan yli 206 maassa. Haluan lisätä tietoisuutta erityisesti golfin terveysvaikutuksista, sillä golfin pelaamisella voimme huomaamattamme parantaa omaa terveyttämme. Liikuntamuotona golf sopii kaikille, mutta alhaisen vammariskin sekä matalan syketason vuoksi erityisesti myös ikääntyneille. Golfia voi harrastaa läpi elämän sekä lajissa yhdistyvät monipuolisesti fyysiset, henkiset ja sosiaaliset terveysvaikutukset, mitkä voivat toimia motivaattorina pelaamiselle. Kognition näkökulmasta golfin ehdoton etu on kävelyliikuntaan yhdistetty aivojen ja hermoston välinen yhteistyö. Pelin aikana joudutaan jatkuvasti ratkaisemaan erilaisia kognitiivisia haasteita kuten etäisyyksiä, mailojen valintaa ja lukuisia olosuhteiden muuttujia. Lisäksi golf itsessään pelinä motivoi liikkumaan, kun liikuntasuoritus tapahtuu pelin ohessa itsessään. ”, toteaa Julia Kettinen.

julia@kettinen.fi  +358500411601

© 2022 Julia Kettinen